Aile; yaşamdaki en önemli kurumlardan birisidir. Ailede her bireyin bazı sorumlulukları ve rolleri bulunmaktadır. Değişen ekonomik ve toplumsal normlar; aile yapısını, ilişkileri ve evlilik yaşamını etkilemektedir ve bu değişim aile üyeleri arasında zaman zaman problemlere yol açmaktadır. Aileler bu dönemde psikolojik yardıma ihtiyaç duyabilmektedir. Kurumumuzda aile içi iletişimin güçlenmesi, problemlerin etkili bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi, çatışmaların çözülebilmesi gibi konularda hizmet verilmektedir.