Psikometrik inceleme bireyin hem entelektüel hem de diagnostik açıdan değerlendirildiği bir süreçtir. Birey hem zeka, beceri alanlarındaki yeterliği; hem de ruhsal açından kişilik özellikleri, sınırlılıkları var olan bir takım yöntemlerle tespit edilir.

Ayrıca yine kişinin zihin süreçleri, nörolojik alanda yaşadığı sıkıntılar da var olan bataryalarla tespit edilebilir. Kurumumuzda WISC-, Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası, AGTE Gelişimsel Değerlendirme, Dikkat ve Performans Değerlendirme Testleri, Çocuk Ruhsal Durum Değerlendirme Testi, Rorschach Kişilik Testi, SCL/90 Kişilik Analizi, MOCCA Nörolojik Değerlendirme, Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası gibi birçok uygulamaya dair hizmet her yaş grubuna verilmektedir.